Urfolk med nødrop til Sametinget

(NRK 1.12.2010) De har mistet matjorden sin til produksjon av bioetanol og storfekjøtt. Nå vil guaraniene i Brasil ha hjelp av samene.

Sametingspresident Egil Olli vil ta opp denne saken med det norske utenriksdepartementet i løpet av desember slik, at guarani-kaiowá folket kan få tilbake sin matjord.Les hele saken her.