Brasils manglende respekt for menneskerettighetene fortsetter å påføre vold mot Guarani-Kaiowà stammen

Urfolksgruppen Guarani-Kaiowà fra den brasilianske staten Mato Grosso do Sul er utvist fra land de har brukt i generasjoner til fordel for storskala landbruksplantasjer og beitemark for kyr.

Bakgrunn

I Mato Grosso do Sul er nå ca 27 500 Read more

Read More

Brutalt drap på Guarani-høvding

25.11.2011: Over 40 væpnede menn angrep 18. november landsbyen Mato Grosso do Sul nær grensen mot Paraguay. Foran hele landsbyen ble den 59 år gamle indianerhøvdingen Nísio Gomes (bildet) skutt og drept av maskerte men. Gjerningsmennene tok med seg Read more

Read More

Urfolk med nødrop til Sametinget

(NRK 1.12.2010) De har mistet matjorden sin til produksjon av bioetanol og storfekjøtt. Nå vil guaraniene i Brasil ha hjelp av samene.

Sametingspresident Egil Olli vil ta opp denne saken med det norske utenriksdepartementet i løpet av desember slik, Read more

Read More

Et lite, men viktig steg mot eierskap til egen jord for Guarani-folket i Brasil

18.01.2012: Etter mange års kamp har nå første rapport som omtaler Guarani –Kaiowafolkets rettigheter til egen jord, blitt utgitt. Rapporten er den første av totalt seks rapporter som er skrevet om landområdene til den utsatte indianerstammen i Brasil.

Les hele saken.

Read More