Årsmøtet 2024

FIAN Norges årsmøte for 2024 avholdes:
Tirsdag 23. april kl 1900

Møtet avholdes på Deichmanske bibliotek (møterom Lunden i 4. etg), Oslo.
Det vil også være mulighet for å følge møtet elektronisk, via zoom-linken:
https://us02web.zoom.us/j/88388416856?pwd=VkZlaHBVakdZZWVCclgrSXowQnlOUT09
Meeting ID: 883 8841 6856, Passcode: 720850

Før årsmøtet settes formelt, vil vi få en presentasjon av urfolksaktivisten Rosa Ixchel Pu Tuyuc, fra Chimaltenango i Guatemala. Hun har lang erfaring fra arbeid spesielt rettet mot kvinners forhold og rettigheter i maya-områdene i høylandet. Hun deltar for tiden på Latinamerikagruppenes brigadeprogram i Norge. Hun vil gi et innblikk i situasjonen for rettighetsforsvarere og bondeaktivister blandt urfolk i Guatemala. (Mer informasjon om Rosa her:)

Dagsorden

1.     Godkjenning av innkalling og saksliste:

2.     Valg av møteleder, to referenter og to protokollunderskrivere.

3.     Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2023

4.     Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2023, resultatrapport, balanse og noter.
     Revisors rapport vil bli lagt fram på møtet.

5.     Gjennomgang av Aktivitetsplan for 2024 og godkjenning av budsjettet for 2024

6.    Presentasjon av valgkomiteens innstilling:  (legges ut her dersom den er ferdig før møtet, hvis ikke vil
den legges frem på møtet)
  Valg av styremedlemmer, revisor, og valgkomite for 2025

7.   Avslutning

Etter møtet blir det anledning til uformelt samvær over et glass på et passende skjenkested i nærheten.