FNs generalforsamling åtvarar mot tap av dyrka mark

Stort press på dyrka mark  – heile 300 kvadratkilometer går tapt årleg – utgjer eit trugsmål mot retten til å kunna brødfø seg sjølv for menneske busett på landsbygda, sa FNs tredjekomite 21. oktober 2010.  Rapporteur on Right to Food Leads Off Day-Long Discussion; Also Hears UN Experts on Debt, Les mer →

Honduras – Bajo Aguán: Internasjonalt nettverk fordømmer drap og menneskerettighetsbrudd

24.06.2011: Sivilsamfunnsorganisasjoner står sammen mot gjentakende vold, forfølgelse og drap på småbrukere i Honduras. I etterkant av besøket fra en internasjonal etterforskningsdelegasjon i februar 2011 er det på det rene at trusler, bortføring, forsvinning og drap fortsetter uten noen form for lovforfølgelse. Det er fremdeles ingen rettferdig løsning på jordbrukskonflikten Les mer →

Honduras: International delegasjon dokumenterer alvorlege åtak på menneskerettar i Bajo Aguán

7. mars 2011: Ein internasjonal delegasjon av etterforskarar frå seks ulike nettverk og internasjonale organisasjonar har studert menneskerettssituasjonen i Bajo Aguán-regionen i Honduras. Basert på funn under etterforskinga har det internasjonale delegasjonen avdekka ei alvorleg menneskerettsleg krise. Les rapporten på FIAN International sine sider.

Tysk kaffe med bitter bismak

For 11 år siden tømte den ugandiske hæren flere landsbyer i Mubende for folk, med makt. De skulle gjøre plass til en kaffeplantasje. Jorda var blitt leid ut til Kaweri Coffee Plantation Ltd, et datterselskap av det tyske selskapet Neumann Kaffee Gruppe. (Artikkelen fortsetter under FIANs dokumentar om saken) Ingabire Les mer →

Jordreformen på Filippinene i stampe

Av Anthoni Backe, FIAN Norge Gjennomføringen av jordreformen under President Benigno Aquino er den verste siden 1988 mener Save Agrarian Reform Alliance (SARA). Med bare to år igjen innen jordbruksreformsprogrammet utløper vil Aquinos regjering sannsynligvis svikte i å omfordele de resterende 1 million hektar med jordbruksland. – Hacienda Luisita er Les mer →

Skriv under Dakar-appellen mot jordran!

FIAN oppfordrar alle til å delta i motstanden mot jordran gjennom å støtta lokalsamfunna som kjempar for å overleva. Av Trond Sæbø Skarpeteig, FIAN Noreg Jordran var utan tvil eitt av emna som engasjerte flest på Verdas sosiale forum i Dakar i 2011. Ulike sosiale rørsler, livssynsorganisasjonar, og miljø-, utviklings- Les mer →

Vår pensjon – andres lidelse

10.11.2011: Gjennom Statens pensjonsfond utland (SPU) blir rundt 3000 milliarder norske kroner fra oljevirksomheten investert i over 8000 ulike utenlandske selskaper. Fondets verdi øker i et voldsomt tempo. SPUs aksjepost i det kanadiske selskapet Goldcorp utgjør om lag 1,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer en eierandel på 0,56%. Goldcorp er Les mer →