HASTEAKSJON: Tiger-reservat truer retten til mat!

1377 menneskers rett til mat i landsbyen Balapur blir truet etter opprettelsen av Banke nasjonalpark i Nepal i 2010. Nasjonalparken begrenser tilgang til skog og andre ressurser for innbyggerne der, hovedsakelig gårdbrukere som lever av å dyrke jorden.

Nederst på denne siden finner du nettaddressen til hasteaksjonens underskriftsside.

Bakgrunn

13. mai 2010,  kunngjorde Nepals regjering at Banke Nationalpark var etablert som tiger-reservat. Dette medfører alvorlige restriksjoner for alle 238 husstander i Balapur, i følge Nasjonalparkdepartementet. De fleste landsbyboerne I dette området lever av jorda, av skogens ressurser og fra elver. Mindre tilgang på skogen vil påvirke deres livsgrunnlag negativt. Ernærings- og helsesituasjonen til landsbybeboerne vil dessuten bli betydelig påvirket, spesielt når det gjelder gravide og barn.

Landsbybeboerne har organisert seg i en landsbykomité. De har organisert møter, sendt begjæringer og besøkt myndighetene for å fremsette krav om erstattninger, med støtte fra FIAN Nepal. Imidlertid har ingen av deres krav blitt imøtekommet. Den 12. februar 2012 ble en fredlig demonstrasjon møtt med overdreven bruk av makt fra distriktets administrasjon, noe som førte til at 42 mennesker ble skadet.

Signér oppropet, og krev at alternative boliger med tilsvarende infrastruktur og landkvalitet blir skaffet til veie. Følg denne lenka for digital signering:

http://www.fian.org/cases/letter-campaigns/nepal-establishment-of-national-park-threatens-the-right-to-food-of-villagers-in-balapur/fcampaign_view