12 timer er lenge å vente

Sykehjem bærer ordet hjem i seg. Men er det først og fremst et hjem eller en arbeidsplass? Er måltidene styrt etter de ansattes arbeidstid, snarere enn beboernes behov og rettigheter? Read more
Read More

Min siste adresse

Vi har snakket med eldre sykehjembsbeboere om hvordan det er å bo på sykehjem i Norge i dag. De har fortalt oss sine mathistorier. Dette er den første av fortellingene. Read more
Read More

Retten til mat i norske sykehjem

I Norge bor det drøyt 41 000 mennesker på sykehjem, noe som utgjør den største institusjonsgruppen i landet. Underernæring er en stor utfordring i helse- og omsorgssektoren, og det anslås at opp til 60% av eldre pasienter på institusjoner er underernærte. Read more
Read More

Retten til mat i sykehjem

I Norge bor det 41 000 mennesker i sykehjem. De fleste av disse er eldre og mange av dem er underernærte. Hjelp oss å sette fokus på retten til mat i eldreomsorgen! Read more
Read More