Dokumenterer kastesamfunnets tapere

Av Julie Hval, FIAN Norge

16.02.2013: – Det er sosialt akseptert med overgrep mot kasteløse i det indiske samfunnet, forklarer den indiske aktivisten Stalin K.

Forrige uke var han i Oslo i forbindelse med filmfestivalen Human Rights Human Wrongs. Her viste han filmen ”India Untouched”, som dokumenterer hvordan de som befinner seg nederst på rangstigen i kastesystemet – dalitene – fortsatt blir systematisk undertrykt.

Dalitene anses som urørlige – untouchables – og står utenfor kastesystemets fire hovedkategorier. De som kommer fra høyere kaster skal ikke dele rom med dalitene og kan gifte seg eller spise med dem. I praksis skal de holdes adskilt fra de andre kastene. De har jobber som ingen andre vil ta, de går i separate kirker og blir sett ned på i det indiske samfunnet.

Kastesystemet ble offisielt avskaffet i India i 1950, men Stalin forteller at det fremdeles er tydelig til stede. Det opprettholdes både gjennom de sosiale skillene og gjennom korrupsjon og urettferdig behandling av myndighetsutøvere. Han mener likevel at religionen er det største hinderet.

– Folk er redde for hva som vil skje med dem hvis de aksepterer en dalit, sier Stalin.

–Betyr det at de er redde for hva som vil skje i sitt neste liv?

– Nei, de er redde for hva som vil skje i alle sine fremtidige liv.

Stalin ga ut sin første film i 1994. Den handlet også om kastesystemet, og viste hvordan dalitene ble behandlet i et avgrenset område i India. Etter å ha fått reaksjoner på at filmen ikke var representativ og at den ikke viste en riktig fremstilling av kastesamfunnet, ble han inspirert til å lage en ny film. Denne gangen ønsket han å vise et bredere utvalg av dalitene og hvordan de lever i ulike deler av samfunnet over hele landet.

– I India vil ikke folk snakke om kastesystemet, og de benekter at det eksisterer, sier Stalin. India Untouched laget for å bevise det motsatte. Derfor er filmen viktig, forklarer han. Han har fått mange reaksjoner fra folk i India, men stort sett er tilbakemeldingene positive og de viser takknemlighet for hvordan han presenterer realiteten.

De siste årene har Stalin jobbet for å dokumentere situasjonen til dalitene. Gjennom organisasjonen Video Volunteers engasjerer han totalt 150 daliter. Der lærer de hvordan de skal forsvare og fremme menneskerettigheter gjennom bruk av media. De filmer og bruker det de dokumenterer til å fronte saker og påvirke myndighetene. Han forteller engasjert om hvordan selv små filmsnutter kan ha stor betydning, fordi de er med på å dokumentere forhold som ofte blir lagt lokk på. På den måten kan de selv følge opp saker og sette press på myndigheter på ulike nivå.

Stalin drar paralleller til Sør-Afrika og situasjonen under apartheid-regimet, med avgrensede områder for ulike kaster og en samfunnsstruktur og mentalitet som bygger opp under kastesystemet. I praksis ser han i dag en endring mot at de høyere kastene blander seg mer, mens dalitene forblir der de er.

– Hvordan ser du for deg kastesystemet i fremtiden?

– Det finnes håp. Det vil ikke være noe kastesystem i fremtiden, sier han.