FIAN Internationals årsmelding 2010 er ute

25.05.2011: Trass i bølgjene frå den globale finanskrisa var 2010 eit godt år for FIAN internasjonalt. Nye FIAN-avdelingar er under oppstart og FIAN spelar ein sentral rolle i å koordinera sivilt samfunn rundt FN-prosessar mot den globale matkrisa. I 2011 er FIAN 25 år. Les meir.