FIAN Norge i India

I desember 2014 reiste en delegasjon på to personer fra FIAN Norge til India, på en såkalt Research Visit i forbindelse med prosjektet vi jobber med i India og Nepal. Hensikten med feltarbeidet er å samle informasjon og få innsikt i situasjonen, å bistå de lokale FIAN-gruppene vi samarbeider med i prosjektet, og å styrke presset mot lokale myndigheter.

Elisabeth Ng Langdal og Lovise Ribe var i India, og besøkte blant annet FIAN Andrha Pradesh. Som en del av prosjektet «the Right to Food in India and Nepal» jobber FIAN Norge med et case i Araku Valley, for å støtte urbefolkningen, Adivasiene, sin kamp for retten til mat, vann og arbeid.

Adivasiene møter mange og ulike utfordringer som gjør at deres rett til mat, vann og arbeid ikke oppfylles. I en av landsbyene Lovise og Elisabeth besøkte, hadde befolkningen kun tilgang på vann i én brønn hvor vannet var forurenset og udrikkelig. I en annen landsby var irrigasjonssystemet for vanning av rismarkene ødelagt, noe som gjorde at landsbyen mister en hel avling i året. FIAN Andrha Pradesh jobber sammen med lokalbefolkningen for å øke kunnskapen om menneskerettigheter og støtter dem slik at de selv kan jobbe mot lokale og nasjonale myndigheter.

Dette er en grunntanke i menneskerettighetsarbeidet til FIAN – vårt arbeid skal være basert på lokale behov og lokal kunnskap og lokalsamfunnet selv skal gjøre arbeidet. FIAN bistår med kunnskap om lovverk og prosesser, og styrker på den måten lokalsamfunnenes evne til selv å kjempe for sine menneskerettigheter.

 

FIAN i INdia2