Grenseløs ressursgrådighet

Norske selskaper utvinner i dag store mengder ikke-fornybare ressurser, både i Norge og i resten av verden. Jakten på de siste ressursene skaper store utfordringer for miljø, klima og menneskerettigheter. Salen var fullsatt da grenseløs ressursgrådighet ble diskutert under årets Globaliseringskonferanse. Read more
Read More

FIAN fyller 30 år!

FIAN International ble etablert i Tyskland i 1986, og to år senere opprettet vi en egen avdeling her i Norge. De siste tretti årene har FIAN jobbet utrettelig med å fremme retten til tilstrekkelig og fullgod mat. En menneskerett som møter stadig nye utfordringer. Read more
Read More

Investments and Land Rights

Seminar on 13 June: Investments and Land Rights - the role of the private sector in ensuring responsible governance of tenure Read more
Read More

Civil society condemns murder of Berta Cáceres

Networks and organizations across the Americas and Europe issue a statement condemning the assassination of the Honduran human rights activist Berta Cáceres. Read more
Read More

FIAN Norge i India

I desember 2014 reiste en delegasjon på to personer fra FIAN Norge til India, på en såkalt Research Visit i forbindelse med prosjektet vi jobber med i India og Nepal. Hensikten med feltarbeidet er å samle informasjon og få Read more

Read More

Brasils manglende respekt for menneskerettighetene fortsetter å påføre vold mot Guarani-Kaiowà stammen

Urfolksgruppen Guarani-Kaiowà fra den brasilianske staten Mato Grosso do Sul er utvist fra land de har brukt i generasjoner til fordel for storskala landbruksplantasjer og beitemark for kyr.

Bakgrunn

I Mato Grosso do Sul er nå ca 27 500 Read more

Read More

Brutalt drap på Guarani-høvding

25.11.2011: Over 40 væpnede menn angrep 18. november landsbyen Mato Grosso do Sul nær grensen mot Paraguay. Foran hele landsbyen ble den 59 år gamle indianerhøvdingen Nísio Gomes (bildet) skutt og drept av maskerte men. Gjerningsmennene tok med seg Read more

Read More

Urfolk med nødrop til Sametinget

(NRK 1.12.2010) De har mistet matjorden sin til produksjon av bioetanol og storfekjøtt. Nå vil guaraniene i Brasil ha hjelp av samene.

Sametingspresident Egil Olli vil ta opp denne saken med det norske utenriksdepartementet i løpet av desember slik, Read more

Read More

Touching upon untouchability

03.04.2012: På høringen om kastediskriminering på Litteraturhuset 28. mars ble dalitenes situasjon løftet fram. Daliter bli sett på som urørbare, og er utsatt for vold, voldtekt, trakassering og driskriminering. Antallet daliter er anslått å være 260 millioner mennesker. Tekst: Read more

Read More

Et lite, men viktig steg mot eierskap til egen jord for Guarani-folket i Brasil

18.01.2012: Etter mange års kamp har nå første rapport som omtaler Guarani –Kaiowafolkets rettigheter til egen jord, blitt utgitt. Rapporten er den første av totalt seks rapporter som er skrevet om landområdene til den utsatte indianerstammen i Brasil.

Les hele saken.

Read More