Relevante dokumenter for UPR-prosessen; work in progress

RORG om prosessen i 2014:

Utfallet av hele prosessen i 2019 – 20, inkludert ikke ubetydelig inflytelse fra FIAN’s innspill
Concluding observations on the sixth periodic report of Norway

En oppsummering på norsk av hva vi fokuserte på forrige gang:

https://www.fian.no/wp-content/uploads/2024/03/Norge-sterkt-kritisert-av-FNs-komite-1.docx