UPR-rapport om Norge 2024

Stakeholder report from the Norwegian NGO-Forum for Human Rights to the 4th UPR cycle review of Norway in 2024.

The report reflects the main concerns of the organisations listed below:

Read More

Relevante dokumenter for UPR-prosessen; work in progress

RORG om prosessen i 2014:

Utfallet av hele prosessen i 2019 – 20, inkludert ikke ubetydelig inflytelse fra FIAN’s innspillConcluding observations on the sixth periodic report of Norway

En oppsummering på norsk av hva vi fokuserte på forrige gang:

https://www.fian.no/wp-content/uploads/2024/03/Norge-sterkt-kritisert-av-FNs-komite-1.docx

Read More