Right to Food and Nutrition Watch 2010: LAND GRABBING AND NUTRITION

Right to Food and Nutrition Watch 2010.

25.11.2010: Her er årets rapport fra Right to Food and Nutrition WATCH. Tittelen er Land Grabbing and Nutrition – Challenges for Global Governance, og tar for seg effekten av landran på lokalbefolkningens helse og ernæring.  Generalsekretær i FIAN International Flavio Luiz Schieck Valente har skrevet innledningen til rapporten, som du kan lese på norsk her.

Vi håper du vil få nytte av å lese den!