Sulten på rettferdighet 2016

Årets utgave av Sulten på rettferdig ble lansert på Verdens matdag den 16. oktober og er nå også tilgjengelig på nett!

Sulten på rettferdighet er FIAN Norges årlige utgivelse, og tar for seg dagsaktuelle temear knyttet til retten til mat. I år feirer vi FIANs 30 års jubileum og utforsker hvordan retten til mat har utviklet seg de siste tre tiårene, og hvordan det jobbes for å fremme dette i dag.

Vi skriver også om våre erfaringer fra et FIAN-prosjekt i India og om hvordan det står til med
retten til mat i Norge. Videre blir sentrale spørsmål rundt matsikkerhet og klimaendringer løftet fram, og vi ser nærmere på hvordan amming er en nøkkel for å oppfylle retten til mat globalt.

Sist, men ikke minst, skriver vi om den historiske traktatprosessen i FN, der vi mener at Norge må være et foregangsland. For første gang i historien utarbeider nemlig FN en bindende traktat for å stille multinasjonale selskaper til ansvar for rettighetsbrudd under internasjonal menneske-
rettighetslov. Her må Norge være med!

Sulten på rettferdighet kan lastes ned her!

Vi sender Sulten på rettferdighet elektronisk til våre medlemmer. Gi oss gjerne beskjed på post(at)fian.no hvis du ønsker et trykt eksemplar!