Sulten på rettferdighet

Hvert år gir FIAN Norge ut Sulten på rettferdighet – et magasin som tar for seg dagsaktuelle temaer knyttet til retten til mat. I år kan du blant annet lese om de nye bærekraftsmålene som FN har vedtatt, om det internasjonale samarbeidet for styrke retten til mat, og om det viktige arbeidet som FIAN gjør i India for å fremme rettighetene til marginaliserte og fattige grupper i samfunnet.

SpR

For første gang har vi sendt ut magasinet elektronisk til våre medlemmer. Hvis du ønsker et trykt utgave, kan du kontakte oss på post@fian.no!

Trykk her for å begynne å lese!

 

God lesing!

 

 

Foto: Melchertt Meijer zu Schlochtern/AgriCultures Network