UPR-rapport om Norge 2024

Stakeholder report from the Norwegian NGO-Forum for Human Rights to the 4th UPR cycle review of Norway in 2024.

The report reflects the main concerns of the organisations listed below:

Read More

Retten til mat oversett i FNs gjennomgang av Honduras

8. mai 2015 avholdt FN en periodisk gjennomgang av Honduras’ menneskerettslige forpliktelser. FIAN reagerer på at retten til mat og bønders rettigheter ble oversett i gjennomgangen. Read more
Read More