Verdens matdag

MatBeat 2013 from Fian Norway on Vimeo.

Over 250 personer fikk med seg markeringen av verdens matdag gjennom konseptet MatBeat, i Oslo 16. oktober. Ordet spiller på en enkel matbit, kombinert med det engelske ordet for rytme; dermed en konsert.
MatBeat markerte  verdens matdag med en fest for mat som en menneskerett, med god musikk og gode appeller. Festen ble arrangert på konsertstedet Blå i Oslo og trakk nesten fullt hus, med over 200 besøkende. Samtlige deltagende artister og appellanter var svært så engasjerende, med velkomsttale fra Arvid Solheim og Mari Gjengedal, hhv styreleder i FIAN og daglig leder i Spire og appeller fra Utviklingsfondets leder Kari Hele Partapuoli, sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen og journalist Ynge Ekern. Artister som var med å spre budskapet om retten tl mat, var When Mary, Sarah Camille, Bretton Woods og Gatas Parlament. I tillegg var konferansier Mímir Kristjánsson en flott agitator.
Tidligere på dagen hadde vi arrangert et seminaret, med full sal på Utviklingshuset, dvs om lag 60 personer. Der spurte vi om demokratisk kontroll kan sikre retten til mat. Deltagerne var leder i Småbrukarlaget og FIAN Norge, samt aktivisten Vandana Shiva og høyrepolitikeren Frank Bakke Jensen.
Dette var dagen det ble kjent at Sylvi Listhaug hadde takket ja til å bli landbruksminister, noe Vandana Shiva var blitt oppdatert på. Dermed parafraserte hun over Listhaugs utsagn om norske bondesamvirker som kommunistiske, med at den moderne kommunismen er der globale selskaper eier alt. Bakke Jensen mente at det åpne norske samfunnet tillot å stille dette spørsmålet.
Vandana Shiva hadde flere sterke innlegg og belyste blant annet Bakke Jensens argumentasjon om privat eierskap fra en annen vinkel: – Jeg er ikke mot privat eierskap. En bonde er en privat eier. Jeg er derimot mot selskapers monopolmakt, sa hun.
Vi ser fram til å arrangere nytt MatBeat neste år. Har du lyst til å være med å markere denne viktige dagen, er det bare å ta kontakt.