Årsmøtet 2023

FIAN Norges årsmøte for 2023 avholdes:
Tirsdag 25. april kl 1900


Avholdes på Deichmanske bibliotek (møterom Lunden i 4. etg), Oslo.
Det vil også være mulighet for å følge møtet elektronisk, via zoom-linken:

Zoom link https://us02web.zoom.us/j/86202643131     Meeting ID: 862 0264 3131

Møtet innledes med et faglig innlegg av Guro Berge Smedshaug fra Helsedirektoratet, -hun vil snakke om ernæringssituasjonen for eldre og andre på institusjoner i Norge.


Dagsorden

1.     Godkjenning av innkalling og saksliste:

2.     Valg av møteleder og to referenter

3.     Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2022 (Årsmelding 2022)

4.     Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2022 (Resultatrapport 2022)
     Revisors rapport vil bli lagt fram på møtet. (Balanserapport 2022)
(Noter til regnskapet 2022)

5.     Gjennomgang av aktivitetsplan for 2023, og godkjenning av budsjettet for 2023

6.    Presentasjon av valgkomiteens innstilling:  (legges ut her dersom den er ferdig før møtet, hvis ikke vil
den legges frem på møtet)
  Valg av styremedlemmer,
   revisor, og valgkomite for 2024

7.   Avslutning

Etter møtet blir det anledning til uformelt samvær over et glass på et passende skjenkested i nærheten.

Statutter for FIAN Norge
Protokoll fra årsmøtet 2022