Overcoming Ecological Crises: Reconnecting Food, Nature and Human Rights.

The Watch, 2020: FIAN International lanserer med dette den 12. i rekken av rapporter som analyserer den globale situasjonen for Retten til Mat Rapporten inneholder bl.a. artikler om hvordan de urbane befolkninger opplever en stadig større avstand og adskillelse til natur og matproduksjon (og matprodusenter).  Denne avstanden leder til en Les mer →

NY RAPPORT: The Right to Food and Nutrition Report 2020

Det globale nettverk for mat og ernæring, hvor FIAN International er et sentralt medlem, har nå utgitt sin årlige rapport. Den dokumenterer hvordan de strukturelle svakhetene i verdens matsystemer har blitt blottlagt og forsterket av COVID19. I flere år har vi sett at menneskerettighetene gradvis svekkes, hvordan  «ikke-liberale» styresmakter reduserer Les mer →

Norsk politikk

Med nesten 800 millioner sultende i verden mener FIAN Norge det er helt nødvendig at norsk utviklingspolitikk tar utgangspunkt i årsakene til sult, og at penger bevilges på en måte som gjør at folk kommer seg ut av ekstrem fattigdom. Dette er i samsvar med Norads forståelse av en rettighetsbasert Les mer →

Internasjonal politikk

FIAN har konsultativ status i FN og følger spesielt arbeidet i: •    Verdens matsikkerhetskomité (CFS)•    FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO)•    FNs menneskerettighetsråd•    FNs komité som overvåker konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-konvensjonen) FIAN Norge er en del av NGO-forumet for menneskerettigheter. Dette forumet utarbeider årlig et Les mer →

The State of Food and Nutrition in the World 2019

Gallery

FAO utgir hvert år en ny utgave av denne rapporten.
2019 utgaven dokumenterer det skremmende og uverdige faktum at antallet sultende og underernærte i verden øker, etter snart 20 års fremgang.  Hele rapporten kan lastes ned
her: http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/

Og en interessant artikkel som relaterer situasjonen som dokumenteres i SOFI 2019 med Bærekraftsmålene
kan man finne hos International Food Policy Research Institute IFPRI:  https://bit.ly/33uRwWY

Hvert år lager FIAN international en “alternativ rapport” til SOFI, som kalles Food and Nutrition Watch.  2019 utgaven kommer om få dager, og vil bli lagt ut på FIAN Norge sine nettsider. Følg med!

Næringslivets ansvar, landkonflikter og økonomiske rettigheter, erfaringer fra Indonesia.

FIAN Norge arrangerer: Åpent møte, tirsdag 17. september kl. 1630 på Senter for Menneskerettigheter, Asbjørn Eide-rommet i 2. etg, Cort Adelers gate 30, Oslo Innleder:  Aksel Tømte, Rådgiver ved Senter for Menneskerettigheter ved UiO og styremedlem i FIAN Norge. «Den andre pilaren av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv Les mer →