– Norge må ikke være så statiske!

Det er beskjeden fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Den 21. november måtte Norge svare for menneskerettighetenes tilstand i Norge. Norge forvalter verdens største statlige fond. Komitéen understreket derfor det store menneskerettslige ansvaret som hviler på Norge. De ønsket samtidig å vite hvordan Norge, gjennom Oljefondet, ønsker være en viktig pådriver for å styrke menneskerettighetene globalt. Norske myndigheter, ved Finansdepartementet, svarte kort og udiplomatisk at de ikke anser ØSK-komitéen for rette instans å diskutere Oljefondet. Etter lunsj forsøkte Utenriksdepartementet å pakke kommentarene penere inn – uten å anerkjenne at Norge har menneskerettslige forpliktelser i forvaltningen av Oljefondet. 29. november får vi vite hva FN mener.

Du kan se eksamineringen av Norge her.