FIAN India feiret 25 år i desember!

Flere av FIANs avdelinger i India markerte i år at FIAN India har eksistert siden 1989.

Den 5. desember deltok FIAN Norge på et seminar om retten til mat i New Delhi, arrangert av FIAN India i forbindelse med 25-års jubileet. Blant gjestene fant vi representanter fra FIAN nasjonalt og internasjonalt, samt sivilsamfunnsorganisasjoner som Caritas India, The Child Trust, Dan Church Aid med fler. Representanter fra landsbyer som FIAN India jobber tett sammen med var også tilstede.

En innledende tale ble holdt av dr. E. M. Sudarsana Natchiappan, president og en av grunnleggerne av Indias Parlamentariske Forum for Menneskerettigheter. Han understreket nødvendigheten av folkets stemme: ”Folket må oppsøke lokale myndigheter og kreve å få oppfylt sine rettigheter under den nasjonale matsikkerhetsloven!”

Ms. Suman, president i FIAN Delhi, delte alarmerende tall som viser at 22 % av indere lever under fattigdomsgrensa. Hun tok opp viktigheten av å prioritere kvinner i matsikkerhetspolitikken: ”Kvinner er oftest ansvarlig for maten i husholdningen. Myndighetene må ta innover seg at vi trenger å integrere kjønnsperspektivet når vi jobber for å oppfylle retten til mat”.

I Araku Valley, Andrha Pradesh, jobber FIAN tett på urbefolkningen, Adivasiene, for å støtte dem i sin kamp for å få oppfylt retten til mat, vann og arbeid. Den 8. desember var det duket for fest i landsbyen Sunnammeta, da lokale FIAN-medlemmer gikk i bresjen for feiringen av FIAN Indias 25-års jubileum. FIAN Norge og FIAN International deltok i festlighetene.

Vi ble tatt imot med blomster og den lokale dansen ”Dimsa”, etterfulgt av teater, taler og nydelig mat. Over 450 mennesker fra Araku-regionen var innom arrangementet. Det var sterkt å se engasjementet blant landsbyboerne og samholdet mellom de ulike landsbyene.

Ravi T Kumar, president i FIAN Andhra Pradesh, avsluttet festen med følgende ord: ”I dag er vi lykkelige over å feire FIANs 25-års jubileum i Sunnammetta, med så stor deltagelse fra lokalbefolkningen. Vi føler et sterkt samhold med lokalsamfunnet, som med overveldende oppmøte i dag, viser at de støtter FIAN og vår deltagelse her. Vi vil fortsette å lytte til deres bekymringer, og støtte dere videre i kampen for å oppfylle deres grunnleggende rett til mat og vann”.

I dag jobber FIAN India i statene Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand og Vest Bengal, og håper å fortsette å vokse, for å styrke arbeidet for retten til mat i India.

Med denne lille oppdateringen fra prosjektet ”the right to food in India and Nepal”, ønsker vi alle våre medlemmer et riktig godt nyttår!

Vi setter stor pris på ditt bidrag, både i form av medlemskap og gaver. Ønsker du å gi en gave, kan du gi ditt bidrag på FIANs konto: 9365.09.14994