FIAN med rapport til FN

I midten av november møter Norske myndigheter FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komitéen). ØSK-komitéen er satt til å følge opp landene som har ratifisert ØSK-konvensjonen. I den forbindelse har FIAN skrevet skyggerapporten du finner nederst på denne siden, om staters menneskerettslige forpliktelser utenfor landenes egne grenser, på engelsk kalt Extraterritorial obligations (ETOs).

Statens pensjonsfond utland har eierinteresser i gruveselskapet Goldcorp Inc. som blant annet driver Marlin-gruven i Guatemala. Opplysningsvesenets fond har gjort investeringer i plantasjedrift i Mosambik. I begge disse tilfellene dokumenterer rapporten brudd på menneskerettigheter, som Norge gjennom ØSK-konvensjonen er forpliktet til å respektere – også ut over egne landegrenser.

Etter mange års arbeid ble de såkalte Maastricht-prinsippene formulert av en ekspertgruppe med både representanter fra FN, akademia og flere menneskerettighetsorganisasjoner i 2011. FIAN har ved flere anledninger diskutert ETOs med ØSK komiteen, som tidlig viste interesse for arbeidet. ETO-prinsippene er beskrevet i flere kommentarer til FN-konvensjonene.

(Klikk på Slideshare-symbolet nede til venstre for å laste ned/skrive ut.)