Kvinner og retten til mat

Av Tom Henning Bratlie, Informasjonsansvarlig, FIAN Norge

08.03.2012: Kvinner verden over rammes hardest av at retten til mat blir brutt. Dette skyldes ofte at nasjoner bryter internasjonale avtaler og eget lovverk.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) skal sikre tilgang til blant annet mat, vann og grunnleggende helsetjenester. Så godt som alle FNs medlemsland har undertegnet ØSK-konvensjonen. For mange er den likevel lite verd, så lenge medlemslandenes innbyggere ikke har noen reell internasjonal klageadgang om konvensjonens forpliktelser blir brutt.

På kvinnedagen 8. mars er det naturlig å kreve at Norge går foran som et god eksempel og undertegner tilleggsprotokollen til ØSK-konvensjonen, for til å sikre alle kvinner rett til mat!

Innlegget er også publisert på http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1002/subcat1024/thread242432/#post_242432