Civil society condemns murder of Berta Cáceres

Networks and organizations across the Americas and Europe issue a statement condemning the assassination of the Honduran human rights activist Berta Cáceres. Read more
Read More

Peoples’ Nutrition is Not a Business

The right to adequate food and nutrition is violated across the world on a daily basis. Simultaneously, food and nutrition is becoming big business and corporations are increasingly taking control over food production, institutions and policy spaces. These issues, and more, were discussed at the Norwegian launch of the Right to Food and Nutrition Watch. Read more
Read More

Merkbar mangel på norsk deltagelse

Gjør vi alt vi kan for å implementere FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter når vi ikke engang vil lytte til en konstruktiv debatt rundt implementering? Norges manglende deltagelse i sentrale diskusjoner var merkbar under FNs fjerde forum for næringsliv og menneskerettigheter i Genève denne måneden. Read more
Read More

Nepal: Rettigheter på papir

Fra ett av de jordskjelvrammede områdene i Nepal i 2015, 2015© FIAN International
I forkant av FNs nye Universal Periodic Review i Nepal presser FIAN for at de allerede gitte anbefalingene for å sikre menneskerettighetene skal implementeres. Read more
Read More

Retten til mat oversett i FNs gjennomgang av Honduras

8. mai 2015 avholdt FN en periodisk gjennomgang av Honduras’ menneskerettslige forpliktelser. FIAN reagerer på at retten til mat og bønders rettigheter ble oversett i gjennomgangen. Read more
Read More

Revisjon av EUs standarder for utredning av handelskonsekvenser

Sivilsamfunnsorganisasjoner ber om en offentlig høring.

Marketplace in Lichinga, Mozambique. Photo © FIAN International.

 I et åpent brev adressert til EU-kommissæren, Cecilia Malmström, og visepresidenten, Frans Timmermans, oppforderer 45 sivilsamfunnsorganisasjoner og nettverk, inkludert FIAN International, EU til å Read more

Read More

Håndtere landområdeproblematikk i et menneskerettighetsperspektiv i Afrika

Et nytt Haki Zetu hefte , utgitt i samarbeid av FIAN og Amnesty International, om “Landområder og menneskerettigheter” gir informasjon og veiledning om hvordan forsvare landområderettigheter, overvåke landområdepolitikk og brudd, påvirke, føre kampanje og søke oppreisning for landområderelaterte overgrep.

Read more
Read More

Bekymringer angående implementeringen av utfallet fra ICN2

FIAN International deler bekymringene til International Baby Food Action Network (IBFAN) sine medlemsorganisasjoner. Gjennom to uttalelser angående de neste trinnene for implementeringen av utfallet fra The Second Conference on Nutrition (ICN2), viser de sin uro.

 

© Photo: Jun Read more
Read More

Nye verktøy illustrere og viser hvordan ETOs kan brukes på bestemte områder

The ETO Consortium har lansert en ny publikasjonsserie med formål om å illustrere og gi veiledning om hvordan ETOs (Extraterritorial Obligations) og Maastricht-prinsippene kan brukes på bestemte tematiske områder.

The ETO Consortium, hvis sekretariat for tiden holder hus Read more

Read More

Flernasjonalt seminar diskuterer land- og sjøran problematikk i Afrika

FIAN International koordinerer et prosjekt som ønsker å forbedre nedenfra og opp ansvarliggjøringen i forbindelse med storskala landoppkjøpning i Afrika sør for Sahara.

Fra 12 til 16 januar 2015, deltok FIAN International på lanseringsmøtet av et flernasjonalt forskningsprosjekt i Read more

Read More