FN kritiserer Norge for manglende fokus på menneskerettigheter

Etter kritikk fra ForUM og FIAN har FN bedt Norge om å skjerpe aktsomheten for medvirkning til menneskerettighetsbrudd når Oljefondet investerer i utlandet.

Den 21. november måtte Norge svare for menneskerettighetenes tilstand i Norge til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, den såkalte ØSK-komiteen. FIAN Norge og ForUM var til stede på dette møtet i Geneve for å presentere to skyggerapporter om Norges uetiske og kontroversielle investeringer gjennom Oljefondet, som er verdens største statlige fond, og Opplysningsvesenets fond, som er knyttet til Den Norsk Kirke. Her finner du ForUMs rapport og FIANs rapport.

Finansminister Siv Jensen.  Foto: Fremskrittspartiet/Flickr
Finansminister Siv Jensen.
Foto: Fremskrittspartiet/Flickr

Saken har blitt plukket opp av media, se E24 som skriver at FN krever at oljefondet skjerper krav til selskaper og hør innslaget på NRK Dagsnytt 3. desember (ca 15 min ute i sendinga). 

Under eksamineringen av Norge fulgte FN-komitéens medlemmer opp ForUMs og FIANs rapporter, og utfordret den norske delegasjonen på hvordan Norge ivaretar det store ansvaret som hviler på Norge som eier og som en viktig internasjonal aktør i arbeidet for å fremme menneskerettighetene.

Under eksamineringen svarte i midlertidig Finansdepartementet på vegne av norske myndigheter at de ikke anerkjenner at FNs konvensjon for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter skal pålegge Norge forpliktelser i forvaltningen av Oljefondet. Norge valgte derfor å la være å svare på flere spørsmål fra komiteens medlemmer.

Mandag denne uken publiserte ØSK-komiteen sine anbefalinger til norske myndigheter. Komiteen uttrykker her bekymring for Oljefondets manglende strategi for å begrense risikoen for menneskerettighetsbrudd i de selskapene Oljefondet investerer i.  Komiteen anbefaler derfor Norge å innføre et styringsverktøy som systematisk vurderer menneskerettslige utfordringer før og etter man gjør investeringer i nye selskaper. På den måten kan man forebygge og hindre at Oljefondet bidrar til å gjøre skade.

Rapporten støtter utvetydig OECDs nasjonale kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv i Norge sin slutterklæring som også anbefaler at Norge vedtar politikk og tiltak for å hindre at norske selskaper bidrar til å bryte menneskerettigheter i utlandet. Kontaktpunktet viser til de folkerettslige forpliktelsene som påhviler Norge når det gjelder næringslivet og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

ForUM og FIAN forventer nå at finansiminister Siv Jensen tar tak i dette.

Denne artikkelen er først publisert på nettsidene til Forum for utvikling og miljø.