Nye verktøy illustrere og viser hvordan ETOs kan brukes på bestemte områder

The ETO Consortium har lansert en ny publikasjonsserie med formål om å illustrere og gi veiledning om hvordan ETOs (Extraterritorial Obligations) og Maastricht-prinsippene kan brukes på bestemte tematiske områder. The ETO Consortium, hvis sekretariat for tiden holder hus hos FIAN International i Heidelberg, Tyskland, lanserer en ny publikasjonsserie skrevet av medlemmer Les mer →

FIAN med rapport til FN

I midten av november møter Norske myndigheter FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komitéen). ØSK-komitéen er satt til å følge opp landene som har ratifisert ØSK-konvensjonen. I den forbindelse har FIAN skrevet skyggerapporten du finner nederst på denne siden, om staters menneskerettslige forpliktelser utenfor landenes egne grenser, på Les mer →

Les nye Right to food quarterly

12.08.2011: FIANs kvartalsvise tidsskrift om retten til mat, Right to Food Quarterly, er ute med nr. 1/2011. Her slår FN eit slag for økologisk landbruk i kampen mot svolt, vi ser på strategiar mot forfølging av menneskerettsforkjemparar, korleis transnasjonale selskap kan regulerast, jordran og retten til mat i Tyskland. Les Les mer →

Mat og rett 2012

Av Kristin Kjæret, daglig leder   17.12.2012: FIANs nyhetsbrev Mat og rett er i dag ute med ny utgave. 2012 har vært et spennende år for FIAN Norge! Vi har gjennom hele året hatt et aktivt styre og et kontor med to ansatte. I tillegg har vi vært heldigeå ha Les mer →

Norsk landbruksbistand

08.11.2011: De aller fleste kronisk underernærte i verden er tilknyttet landbruket. Støtte til landbrukssektoren har der­for et stort potensial til å bekjempe fattigdom og bidra til realiserin­gen av retten til mat. Med nesten en milliard sultende i verden er det helt nødvendig at norsk bistand tar utgangspunkt i årsakene til Les mer →

Nyhetsbrev nr.1 /2011 fra FIAN Norge

17.08.2011: FIAN Norges nyhetsbrev “Mat og rett” nr. 1/2011 ble sendt til våre medlemmer i juni. Her kan du lese om FIAN Norges 25-årsjubileum, FIANs og norske organisasjoner boikott av Utenriksdepartementet, FIANs innspill til stortingsmeldingen om utvikling og miljø, og hvordan våre signerte, hvite bønner ble mottatt i India. Mat Les mer →