FIAN Norge “THESIS AWARD 2021”

FIAN Norge “THESIS AWARD 2021” har blitt tildelt: Sabina Kuraj for hennes master-oppgave ved SUM, med tittelen:« The ‘quality turn’ agenda in agribusiness: Challenging the hegemonial status of the standard quality convention in the Norwegian grocery market”

FIAN Norge aktivitet på det alternative mattoppmøtet

In collaboration with African Population and Health Research Centre (Nairobi) and Just Food (USA), Fian Norway organized a session at the alternative food summit FoodSystems4People, on July 27th. The activity was called “Universal Food Access: Reclaiming Indigenous Peoples’ Food Systems and Community Supported Agriculture“ Moderators:     Qiana Mickie, CSM Coordinating Committee, Les mer →

Thesis Award

CALL FOR APPLICATIONS FIAN NORGE THESIS/PAPER AWARD 2021 OBS, Deadline extended until October 15th. HAVE YOU WRITTEN AN INTERESTING THESIS OR PAPER IN THE FIELD OF FOOD SECURITY AND THE RIGHT TO FOOD? FIAN Norge is awarding a 5 000 NOK prize to a bachelor or master thesis or other Les mer →

Årsmøte i FIAN Norge 2021

Dato: 29. april 2021 kl 1800Møtet gjennomføres på Zoom: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87300056613… Meeting ID: 873 0005 6613, Passcode: 010893 Forslag til dagsorden Møtet innledes med et faglig innlegg av styremedlem Guisela Mejia Camacho. 1.     Godkjenning av innkalling og saksliste.2.     Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere.3.     Gjennomgang og godkjenning Les mer →

Godt møte med FNs spesialrapportør om ekstrem fattigdom Philip Alston

I samarbeid med Norsk Senter for menneskerettigheter arrangerte FIAN Norge åpent/elektronisk møte om sult og underernæring 4.11.2020. FNs nylig avgåtte Spesialrapportør på ekstrem fattigdom, Philip Alston snakket om sin avslutningsrapport, som inneholder sterke angrep på verdenssamfunnets arbeid for å redusere fattigdom. Han viste også hvordan COVID-19 gjør ting verre, og Les mer →